การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

 

ประจำปี 2567

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ หมายเหตุ ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
1 มี.ค.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       
2
.ค.
     
 
 
3
 ก.ย.-ต.ค.           
4
ธ.ค.  
       

ประจำปี 2566

 

ครั้งที่  วัน เดือน ปี  สถานที่  หมายเหตุ ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
 1  10 มี.ค. มหาวิทยาลัยมหิดล    56 14 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สคบท)
2  14 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
3  14 - 15 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   57 14 - 15 ก.ย. มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอเกาะสมุย
4 4 ธ.ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 ประจำปี 2565 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
25 ก.พ.
 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
   
2
27 พ.ค.
 ม.บูรพา    54
13 มิ.ย. 
  ม.นเรศวร (ทคบร)
3
 ก.ย.-ต.ค.  มรภ.สุราษฏร์ธานี    
 
  
4
ธ.ค.  มรภ.นครราชสีมา   55  ธ.ค.   มรภ.นครราชสีมา (สคบท)

 

ประจำปี 2564

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
 
  ม.ทักษิณ (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิท-19)
     52
28 พ.ค.64 
 ม.บูรพา (ทคบร)
1
 9 ส.ค.
 มรภ.มหาสารคาม
 
 
 
  
2
14 ต.ค.
 ม.ธรรมศาสตร์
 
     
 
 
3
18 ธ.ค.
 มรภ.เชียงใหม่
 
53 
 18 .ค.64  
 มรภ.เชียงใหม่ (สคบท)
                         หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท และ ทคบร สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้
 
ประจำปี 2563
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
12-13 ก.พ.
มรภ.กำแพงเพชร
 
50
 6-7 มิ.ย.63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทคบร)
2
23 ก.ค.
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
 
3
15 ต.ค.
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
51
18 ธ.ค.63  
ม.ทักษิณ (สคบท)
4
18 ธ.ค. ม.รังสิต
 
 
 
 
                                   หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท และ ทคบร สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้
 

ประจำปี 2562

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
31 ม.ค.-1 ก.พ.
มรภ.บุรีรัมย์
 
 
 
 
2
11 มิ.ย.
ม.ธรรมศาสตร์
 
48
 13-14 มิ.ย.62
ม.ศิลปากร (ทคบร)
3
25 ต.ค.
ม.อัสสัมชัญ
 
 
   
 
4
6-7 ธ.ค.
มรภ.นครศรีธรรมราช
 
49
 6-7 ธ.ค.62
มรภ.นครศรีธรรมราช (สคบท)

 

ประจำปี  2561
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
9-10 ก.พ. 
มรภ.เชียงใหม่
 
 
 
 
2
14-15 มิ.ย. 
มจร.
 
43
   17-18 มิ.ย. 
ม.แม่โจ้ (ทคบร)
3
     4-5 ต.ค. 
ม.ธนบุรี
 
 
   
 
4
     6-7 ธ.ค.
มรภ.มหาสารคาม
 
47
    6-7 ธ.ค.
มรภ.มหาสารคาม (สคบท)

 

ประจำปี  2560
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
  8 มี.ค. 
ม.กรุงเทพ
 
42
 10 ก.พ.
ม.เชียงใหม่ (ทคบร)
2
     มิ.ย. 
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี
 
43
      มิ.ย.
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท)
3
     ต.ค.
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
44
      ต.ค.
ม.อุบลราชธานี (ทคบร)
4
     ธ.ค.
มรภ.นครราชสีมา
 
45
      ธ.ค.
มรภ.นครราชสีมา (สคบท)
ประจำปี  2559
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
17 กพ.
ม.เชียงใหม่
 
38
19-20 ก.พ.
ม.นเรศวร (ทคบร)
2
30 มิ.ย.-1 กค.
ม.อัสสัมชัญ
 
39
30 มิ.ย.-1 ก.ค.
ม.อัสสัมชัญ (สคบท)
3
14 ต.ค.
ม.รังสิต
 
40
20-21 ต.ค.
ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร)
4
8-9 ธ.ค.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 
41
8-9  ธ.ค.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท)
ประจำปี  2558
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2558   
2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 25 มิถุนายน 2558  
3/2558 ยังไม่ระบุ    
4/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
การประชุมสามัญประจำปี 2558
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
ประจำปี  2557 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานการประชุม
2/2557 มหาวิทยาลัยธนบุรี 21 สิงหาคม 2557 รายงานการประชุม
3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
การประชุมสามัญประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
ประจำปี  2556 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18 กุมภาพันธ์ 2556  
2/2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 28 มิถุนายน 2556  
3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
การประชุมสามัญประจำปี 2556
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
ประจำปี  2555
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2555  
2/2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 มิถุนายน 2555  
3/2555 ประเทศภูฏาน 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2555  
4/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
การประชุมสามัญประจำปี 2555
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
ประจำปี  2554 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 เมษายน 2554  
2/2554 มหาวิทยาลัยรังสิต 26 พฤษภาคม 2554  
3/2554 ประเทศอินเดีย 7-13 สิงหาคม 2554  
4/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554  
การประชุมสามัญประจำปี 2554
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554