ข่าว อื่นๆ

slider2559030

6th International Graduate Research Conference 2017

read more

 

slider2559031

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

read more

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0-5394-2425, 0-5394-2413
โทรสาร: 0-5394-2413, 0-5394-2401