ข่าว สคบท

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค. -1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ข่าว อื่นๆ

  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม   


การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4

วันที่ 21-22 กันยายน 2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม  


 The 2nd National and International Conference 2020 on "Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century"

วันที่ 15 มกราคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

facebook : https://www.facebook.com/councilcgat