ข่าว สคบท

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จัด ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ :  สำนักงานเลขานุการ สคบท จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมให้สถาบันสมาชิกทางไปรษณีย์เป็นลำดับต่อไป

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2561  มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ข่าว อื่นๆ

 NGRC 47th

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

read more

 

กิจกรรม สคบท

 

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4400-9009 ต่อ 1536
โทรสาร: 0-4400-9009 ต่อ 1536 #18
facebook : https://www.facebook.com/councilcgat