ข่าว สคบท

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค. -1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


 

 

ข่าว อื่นๆ

 

graduate-sri-1

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49

 

"วิจัยและนวัตกรรม : ความท้าทายและโอกาสของการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
Power of Research and Innovation : Challenges and Opportunities Through Graduate Research"

 

วันที่ 6- 7 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

เปิดรับผลงานวิจัยตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 


 

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุน

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่ออ่าน รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ให้ทุนสนับสนุนนิสิต/นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระยะสั้นที่ประเทศเวียดนาม


 

 

Invitation for the International Conference on Entrepreneurship and Sustainability in the Digital Era.
Assumption University of Thailand, Hua Mak Campus, Hall of Fame (Coronation Hall)
Friday, July 12, 2019

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

 

 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (The National Graduate Research Conference) 
ร่วมกับ การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที่ 11  
รับสมัครบทความผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

ส่งผลงานวิจัยได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/

 

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4400-9009 ต่อ 1536
โทรสาร: 0-4400-9009 ต่อ 1536 #18
facebook : https://www.facebook.com/councilcgat