Articles

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2560

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 6ตุลาคม 2560 มีการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2560โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมมติธรรม ชั้น ๒  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

20171006 140559  20171006 141214  20171006 141218  20171006 155450  20171006 155532  20171006 160938  20171006 164011  20171006 175035  20171006 175852  1507368147385  1507368165526  1507368168131  S 20512808  S 20512809  S 20512810  S 20512811  S 20512812  S 20512812  S 20512813  S 20512814  S 20512815  S 20512816  S 20512817  S 20512818  S 20512819